GÜÇLENDİRME HİZMETLERİ

BİNANIZ DEPREME DAYANIKLI MI?

Betonarme Güçlendirme 

kolon - kiriş - perde güçlendirme

CFRP – FRP Güçlendirme (Karbon Fiber Polimer)

karbon fiber takviyeli elyaf

Çelik Güçlendirme 

çelik kolon güçlendirme

Kolon – Kiriş – Perde Güçlendirme (Mantolama)

 • Beton dayanımı asgari C25 olarak taşıyıcı desteklenir.
 • Yıkmadan güçlendirme için oldukça avantajlıdır.
 • Yetersiz kesitler kolon – kiriş manto ile güçlenir.
 • Kiriş saplama bölgelerine kolon ilavesi yapılabilir.
 • Kapasiteyi aşan kolonlar sarıldığında depreme karşı ayakta kalır.
 • Dayanım artar
 • Yüksek maliyetli değildir.
 • Kısa sürede kolon güçlendirme yapılabilir.
 • Düzgün yüzey elde edilir. Düzensizlik ortadan kalkar.
 • Çatlak kolonları – kirişleri iyileştirir.
 • Ankraj ile bağlantı sayesinde diğer katlar ile aynı çalışır
 • Perde ilavesiyle taşıyıcı sistem desteklenir.
 • Temel iyileştirmesine olanak sağlar

CFRP –FRP (Karbon Takviyeli Polimer) İle Güçlendirme

 • İnşaat net alanı azalmaz
 • Temele ayrıca yük binmez
 • Çekmeye karşı betonarmeden ortalama 7 kat daha güçlü
 • Tasarımı oldukça kolaydır.
 • Korozyona sebebiyet vermez.
 • Yüzeyi yüksek tamir harcı ile kapatmaya olanak sunar.
 • Beton, kalıp, kırım inşaat çeliği gibi gürültü vermez.
 • Oldukça sünek davranır.
 • Depremde kesme kuvvetlerine karşı davranışı iyidir.
 • Kolon, kiriş, perde ve diğer taşıyıcı sistemlerin taşıma kapasitesini arttırır.
 • Bina cephesinde çıkma yapmadan dört taraftan sarılma olanağısağlar

Çelik İle Güçlendirme

 • İnşaat yeniden yapım maliyetinin çok aşağısındadır.
 • Çelik ile beton kaynaşmasına olanak sağlar.
 • Kimyasal enjeksiyon beraber taşıyıcı sistem görevi üstlenir.
 • Hasarlı betonarmelerin göçmesini oldukça engeller.
 • Çelik konstrüksiyon bir çok seçenek sunabilmektedir.
 • Döşeme, kiriş kolon, perde için taşıma görevi görerir.
 • Eksenel kapasiteyi aşan yapılarda depreme karşı göçmeyi engeller.
 • Burulmayı engeller.
 • Süneklik verir.
 • Sehim oluşturmaz.
 • Binanın göçmesini engeller.

Yapı Güçlendirme

Yapı güçlendirme Türkiye fay hatları incelendiğinde ve aynı zamanda Türkiye’deki mevcut yapılar göz önüne alındığında oldukça önemli bir hale gelmiştir. Özellikle 2000 yılları öncesinde yapılan yapıların büyük çoğunluğu riskli olarak belirlenmektedir.

Yapı denetim sistemi, yeni yönetmelikler, ilerleyen teknolojik faaliyetler sonrasında İnşaat Mühendisliği çok aydınlatıcı fikirler verip depreme daha karşı daha dayanıklı yapılar inşa edilmiştir. Hasarlı yapılar ise geliştirilen bir çok güçlendirme metotlarıyla beraber, yapının depreme karşı sünek davranmasını sağlayıp göçmeye sebebiyet veren ortamları ortadan kaldırmaktadır. Yıldız Proje, güçlendirme firmaları arasında uzman bir ekibe sahiptir. Her yapıya uygun tasarımlarla değerli müşterilerine güçlendirme hizmeti vermekten mutluluk duyar.

Hasarlı Bina Güçlendirme

Yapılan incelemeler (deprem testi, bina sağlamlık raporu, riskli bina analizi) sonrası hasarlı binalar TDY 2018’e göre Performans Analizi sonuçlarına göre hasarlı bölgeler tespit edilir. Bu çalışmaların ardından gerekli takviye (güçlendirme) yöntemi belirlenir. Ardından güçlendirme projesi hazırlanarak uygulama aşamasına getirilir.

Kolon Güçlendirme

Depreme karşı rijit davranan, maksimum kapasiteyi aşan, deprem kuvvetlerine karşı basınç, çekmeyi sağlayamayan, yatay, düşey kuvvetler karşısında yıkıntıya sebebiyet verecek kolonlarda; kolon mantolama (Kolon sargı) yapılabilir.

Kolon Güçlendirme Yöntemleri;
 • Betonarme Manto Güçlendirme
 • Karbon Fiber Güçlendirme
 • Çelik Güçlendirme

Kolon mantolama yapmak için bilgisayar ortamında modellenen, analizi yapılan taşıyıcı sistemin dört tarafına, 10 cm, 15 cm beton, çelik S420 takviye yapılarak tekrar analiz edilir. Binayı ayakta tutmak için yeterli sayıda manto yapılarak projelendirilir. Manto uygulaması için kolon etrafları, pas payları kırılır. Kolon sarılmasına engel olacak her şey kaldırılır. Bodrumda çalışma yapılıyorsa zeminde temel ön hazırlığı için kolon etrafları açılır.

İnşaat donatıları bağlanmaya başlanır. Ankrajlar epoksi ile birlikte yapılır. Kalıplar kapatılır ve beton dökümüne hazır hale getirilir. Beton üst kattan dökmek için tavan döşemesinde uygun delikler açılır. Üst kattan dökülemeyecek ortam oluşması durumunda kolonun üstünde boşluk bırakılarak bu kısımdan beton dökülür. Boş kalan kısma sonradan ilave rötresiz genleşen beton tedarik edilir.

Karbon fiber uygulaması yapılmak istendiğinde, kolonların eski kabuk atmış betonu hasar durumuna göre pas payına kadar kırılır. Donatılara korozyon önleyici ilaç sürülür. Kolon etrafına yüksek dayanımlı harç sürülür. Kolon etrafları yaklaşık 3 cm pahlanır. Karbon fiber kumaşı gerekli ölçülerde hazırlanır. Kolona reçine maddesi sürülür. Ardından karbon elyaf ile sarılır. Bir kat daha reçine sürülür.

Üstüne takviye karbon kumaş tekrar sarılır. Bindirme paylarına da dikkat edilerek karbon fiber polimer ile sarma işlemi tamamlanır. Ardından tekrar reçine sürülerek kumlama yapılır. Kumlama yapılmasının sebebi sıva için ön yüzey oluşturmaktır. Kumlama sonrası sıva + boya yapılarak yeni güçlendirilmiş kolon son halini almış olur.

Kiriş Güçlendirme

Kolon güçlendirmede yapılan çalışmalar aynı şekilde kiriş güçlendirme için yapılır. Kolon – kiriş birleşim yerlerinin sünek davranması gerektiği bilinmelidir. Buna istinaden kiriş güçlendirme oldukça önemlidir. Yapının göçmesi bu bölgelerden oluşmaktadır. Yeterli etriye olmaması, donatının korozyona uğraması, betonun ömrünü yitirmesinden dolayı kirişlerde yapılan deneylerin ardından gerekli takviye yapılır.

Kiriş Güçlendirme Yöntemleri;
 • Betonarme Güçlendirme
 • Karbon Fiber Güçlendirme
 • Çelik Güçlendirme

Betonarme takviye kolon manto şartlarını esas alır. Yüzey hazırlıkları, korozyon önleyici ilaç, kırım işlemlerinin ardından donatılar ankraj yapılarak bağlantı sağlanır. Demirler bağlanır. Kalıp çakılır ve uygun delikler bırakılarak beton dökümüne hazır hale getirilir. Kendiliğinden yerleşen beton sayesinde vibratörün uzanamadığı kısımlara kadar yüksek mukavemetli beton dökülür.

Kirişleri Karbon fiber ile güçlendirmek istendiğinde öncelikli şart kirişi dört taraftan sarabilmek olacaktır. Bu şart sağlanmıyorsa özellikle çekme bölgesinde iyileştirme yapılarak kırılmanın önüne geçilir. Bazı durumlarda 3 taraftan sarılarak ankraj yapılır.

Çelik ile güçlendirme işlemleri için kirişlerin bu güçlendirmeye uygun olup olmadığına bakılır. Gerekli desteklerin verilmesi için herhangi bir engel olmaması durumunda çelik güçlendirme yoluna gidilebilir. Vereceği takviye ile göçmeye maruz kalacak kirişi ayakta tutar.

Perde Ekleme

Kolon maksimum kapasitesini aştığında, yapının depreme karşı yatay kuvvetler karşısında zayıf kaldığı durumlarda, ağırlık merkezi ve rijitlik merkezinin birbirine uzak olduğu durumlarda perde ilavesi yapılabilir. Az katlı yapılar için sadece perde ilavesiyle güçlendirme yapılabilir (K.S <3)

Perde Güçlendirme Yöntemleri;
 • Perde İlavesi
 • Mevcut Perdeye İlave Betonarme
 • Karbon fiber polimerle destekleme
 • Çelik profillerle takviye

Yüksek katlı yapılarda perde ile güçlendirme yapmak için eklenen perde üst kata kadar devam ettirilmesi gerekmektedir. Perde ilavesi mevcut kiriş kırılarak veya kirişe ankraj yapılarak yapılabilir. Ayrıca duvarın kırılmasına engel bir durum varsa duvarın bir kısmı kırılarak perde ilavesi yapılabilir.

Perde güçlendirme kolonların yükünü oldukça hafifletmektedir. Yeni eklenecek perdenin temeli bulunmaması durumunda münferit, mütemadi veya radye temel ile temel güçlendirme, temel takviye işlemleri gerekebilir.

Temel Güçlendirme

Eski yapının tekil temel, sürekli temel, radye temel, kısmi radye temel gibi taşıyıcı sistemi olabilir. Bina performans analizine göre yetersiz kesitlere güçlendirme işlemi mutlaka yapılmalıdır. Temel güçlendirme işlemi binayı ayakta tutan en önemli taşıyıcı görevi üstlenir. Bu açıdan baktığımızda eski yapıların beton kalitesi, donatıların yetersiz olması ve korozyona maruz kalmaları sonucu güçlendirme ihtiyaçları doğar.

Temel güçlendirme yöntemleri;
 • Radye Temel İlavesi
 • Kısmi radye temel
 • Temel Genişletme

Zemin Güçlendirme

Zemin güçlendirme sismik zemin etüdü, geoteknik rapor, sondaj raporu sonrası emniyet gerilmesini, kayma mukavemetini sağlamayabilir. Ayrıca bazı bölgelerde sıvılaşma oluşabilmektedir. Zemine göre temel sistemi belirlendiği için zemin güçlendirme oldukça önemlidir.

Zemin güçlendirme yöntemleri;
 • Jet Grout
 • Kazık Çakma
 • Beton Çivisi
 • Sıvılaşma Kuyuları
 • Temel İyileştirme

Güçlendirme Hizmetlerimiz

 • Betonarme, Çelik, Yığma, Ahşap Yapı Güçlendirme
 • Fabrika, Sanayi Yapıları Güçlendirme
 • Duvar Güçlendirme
 • Baca Güçlendirme
 • Havuz Güçlendirme
 • Zemin, Temel Güçlendirme
 • Kolon Güçlendirme
 • Kiriş Güçlendirme
 • Perde Güçlendirme
 • Döşeme Güçlendirme
 • Çatı güçlendirme
 • Az Katlı – Orta Katlı – Yüksek Katlı Yapı Güçlendirme

Sıkça Sorulan Sorular

Deprem Testi Ve Güçlendirme İşlemleri İçin İzlenilecek Adımlar

Binanız için öncelikle depreme karşı hasar tespiti yaptırmalısınız. Hasar tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, kaymakamlığa, ilgili belediyeye ve özel firmalara başvurularak yapılabilir. Bakanlıkça onaylı özel laboratuvarlarda çalışma yaptırılarak, uzman, yetkin bir mühendislik şirketinde (Sim, İtb belgesi olan) bina hasar durumu raporu alınabilir.

Yıldız Proje deprem testinizi yaparak (Talep olması durumunda rapor Teknik Üniversitede onaylatılacaktır.) güçlendirme sürecinizin ilk adımını atmanıza yardımcı olur.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı firmada yapılan risk tespitinizin teknik raporları ilgili belediyeye ulaşmasına müteakiben tapuya şerh düşürülür. Bina 2 ay içinde  itiraz olmaması durumunda  6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanuna göre yıkılma sürecine girer. İtirazların olması durumunda bu süre 1 ay daha uzayabilmektedir. Binasını yıkmayıp güçlendirmek isteyen malikler 4/5 çoğunluğa ulaşırsa Güçlendirme yoluna gidilir.

Binanızın raporu Kentsel Dönüşüme girmesi için sizden dilekçe ve bazı resmi evraklar talep edilecektir. Güçlendirme yapmak için ise 4/5 oranında çoğunluk elde edip resmi herhangi bir engelin olmamasının ardından  Güçlendirme Projesi hazırlatma işlemlerine geçilir. Yıldız Proje, bina hasar tespitine göre ihtiyaç duyulan bölgelere takviye projesi hazırlar.

Betonarme, Karbon fiber, çelik gibi bir çok metot kullanılabilir. Böylece binanın kontrollü hasar (can güvenliği) sağlanır. Güçlendirme projeleri, deprem performans analiz raporlarının ilgili belediye sunulmasının ardında güçlendirme ruhsatı çıkarılır.

Resmi evrak, projelerin onaylanması işlemleri  yaklaşık 90 gün sürecektir. Bu sürenin ardından yapı büyüklüğüne, katsayısına, kaç adet binanın güçlendirileceği gibi hususlara bağlı olmak şartıyla 10 katlı bir yapının güçlendirme uygulaması yaklaşık 2-4 aydır sürebilmektedir.

Güçlendirme fiyatı bir çok değişkeni içinde barındıran hassas, meşakkatli bir sürecin ardından belirlenir. Yapının hasar durumu, kullanılacak malzeme, takviye miktarı, bina yaşı gibi faktörlere bağlı olmak şartıyla ortalama 100 m2 bir daire için maliyet yaklaşık maliyet 40-80 bin arasında değişebilmektedir. Fakat çok hasarlı yapılarda kat başı 100 binlere kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Karbon fiber, çelik güçlendirme veya betonarme güçlendirme yöntemi de fiyatı belirleyen etkenlerden olacaktır.

Yıldız Proje güçlendirme projenizi hasar tespitinin ardından titizlikle hazırlar. Bunun için kullanılacak metotlar her binaya özgü olacaktır. Beton dayanımı C10 un altındaysa CFRP kullanmayıp betonarme kullanılabilir. Aynı zamanda yetersiz çekmeye karşı betonarme yerine CFRP kullanılabilir. Veya bunlardan bazılarını kullanmaya engel bölgelere, tercihe, maliyete bakılarak çelik de kullanılabilir. Hepsi birbirini tamamlayan güçlendirme metotlarıdır. En ergonomik, güvenli yöntemi siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.

Deprem testi çalışmaları kapsamında;

 • Zemin Etüdü
 • Karot
 • Sıyırma
 • Röntgen (Donatı Okuma)
 • Test Çekici (Schmidt)
 • Rölöve (Proje Çizilmesi)
 • Yapı Modelleme
 • Analiz
 • Raporlama

çalışmaları yapılmaktadır.

Güçlendirme ruhsatının alınabilmesi için binanızda herhangi bir yasal problemin olmaması gerekmektedir.

Bazı yasal engeler;

 • Ruhsatsız yapı
 • Yapı kaydı olmayan yapı
 • İmara aykırı yapı
 • Komşu araziye, devlet arazisini işgal eden yapı
 • Dava durumu

Bu vb. engelin olmaması durumunda belediyeye başvuru yapılarak, her bölgenin istediği evraklar farklı olmak üzere bazı resmi evraklar talep edilecektir. Bunlar;

 • Güçlendirme izin dilekçesi
 • Tapu kayıt örneği
 • Yapı kayıt belgesi veya Hasar tespit raporu
 • Yapı müteahhidi ile yapılan yapım sözleşmesi
 • Parsel maliklerinin en az beşte dördünün (4/5) yazılı rıza beyanı
 • Yapı denetim sözleşmesi
 • Yapı denetim denetçi ve yardımcı eleman evrakları
 • Yapı denetim izin belgesi
 • Yapı denetim tescil belgesi
 • Yapıya ilişkin bilgi formu  (YİBF)
 • Şantiye şefi sicil durum taahhütnamesi
 • Şantiye şefi diploması
 • Şantiye şefi ikametgahı
 • Şantiye şefi sözleşmesi
 • Yapı müteahhit sicil durum taahhütnamesi
 • Yapı müteahhit vergi levhası
 • Yapı müteahhit imza sirküsü
 • Yapı müteahhit faaliyet belgesi
 • Proje müellifi sicil durum taahhütnamesi
 • Mimari rölöve projesi
 • Türkiye bina deprem yönetmeliğine göre hazırlanmış güçlendirme statik projesi (Performans Analizi)
 • Zemin Etüt Raporu ( Sondaj + Sismik serim)
 • İmar durumu ve inşaat istikamet rölövesi + Kot kesit rölövesi
 • Çap ve aplikasyon krokisi( İmar durumu ve inşaat istikamet rölövesi için gerekli)

Teknik olarak her yapı güçlendirilebilir. Maliyet – Fayda – Güvenlik faktörlerine göre olumlu karşılanması durumunda (örneğin yeniden yapma maliyeti 100 bin, güçlendirme maliyeti 40 bin) bina güçlendirilebilir. Veya yeniden yapımda TAKS, KAKS a göre bina taban ve toplam at alanı azalıyorsa, konumda önemli bir yerdeyse güçlendirme tavsiye edilir. Aynı şekilde tarihi bir yapının maliyeti yüksek de olsa güçlendirme yoluna gidilebilir.

Öncelikle güçlendirme projesi mühendislik firmaları tarafından hazırlanır. Bilimsel veriler olmadan rastgele güçlendirme kesinlikle oldukça risklidir. Faydadan daha çok zarar verebilir. Sadece kolon, sadece bodrum kat güçlendirmek gibi bir yol tercih edilmemelidir. İhtiyaca göre, yapıyı ayakta tutacak, can güvenliğine ulaşacak şekilde güçlendirme projesi hazırlatılmalı ve projeye uygun güçlendirme uygulaması yapılmalıdır.

Güçlendirme Aşamaları 

Güçlendirme Uygulamalarımız