Projelerin yapım aşamasından bitmesine kadar geçen sürede ve projenin tamamlanmasından sonraki süreçleri kapsayan yönetim anlayışımızla; projeleriniz, belirlenen takvimde yapılır, güvenli yapılar inşaa edilir, ekonomik koşullarda tamamlanır ve ileriye dönük planlamalar başarıyla yapılır.

Proje Ve Yapı Yönetimi

Risk Analizi

Bütçe

Planlama

Teknik Danışmanlık

Proje Fizibilite Çalışmaları

Bim (Bina Bilgi Modellenmesi)

İhale

Maliyet

Kâr

Tedarik

Teknik Uygunluk

Değer Mühendisliği

Sözleşme Yönetimi